Columbusreizen

In de afgelopen jaren hebben velen in de gezondheidszorg hard gewerkt aan het bieden van zorg ‘op maat’ aan de patiënt. De definities die daarbij gebruikt worden zijn divers, maar de intentie is meestal dezelfde: goede zorg die zorgstandaarden modelleert naar elke individuele patiënt, aangevuld met de service die we zelf graag zouden ontvangen. Deze zorg op maat komt in het gedrang door bezuinigingen en tekorten aan zorgpersoneel. Het RIVM heeft berekend dat het verschil tussen vraag en aanbod tot 2030 elk jaar met ongeveer 1,6% toeneemt. Dat lijkt weinig, maar na 20 jaar is dat verschil zo’n 40% groot. Is er dan nog ruimte voor zorg op maat? Kunnen we dan nog zorg geven zoals we die ook graag zelf zouden ontvangen? Nee, dus moeten we de zorg anders gaan organiseren.

De zorgvraag stijgt vooral door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Juist deze groepen kunnen profiteren van innovatieve technologie die in de laatste jaren ontwikkeld is. Met gentechnologie kan bepaald worden welke medicatie in welke dosering het meest effectief is, en welke preventieve maatregelen men het beste kan nemen om de ontwikkeling van erfelijke ziekten te voorkomen. Technologie die vaak ontwikkeld is voor de consumentenmarkt kan ingezet worden bij het passief (continue en niet-invasief voor lichamelijk welbevinden) en actief (bevragen voor geestelijk welbevinden) monitoren van patiënten. Hierdoor verschuift de zorg van general care naar dedicated care (ook wel ‘personalized medicine’ genoemd).

Met behulp van nieuwe technologie kan die monitoring op een relatief eenvoudige en goedkope wijze worden uitgevoerd. Sociale Media, Mobile Health, communicatie met en sociale veiligheid van patiënten spelen daarbij een sleutelrol. Het verzamelen en verwerken van de toename van gegevens (BigData) vormt een extra uitdaging voor de gezondheidszorg. Door al deze veranderingen krijgen patiënten meer kennis en macht waardoor de verhouding tot hun artsen en ander medisch personeel gelijkwaardig wordt. Patient empowerment evolueert hierdoor van de roep van een enkeling naar een nieuw evenwicht tussen arts en patiënt. 

Deze nieuwe technologie is er nu al, maar bevindt zich nog buiten het blikveld van de (Europese) gezondheidszorg. Met de Columbusreizen bezoeken we samen technologische bedrijven in de zorg, ontmoeten we zorg-organisaties die technologische vernieuwingen nu al succesvol toepassen en zoeken we organisaties op die zich inzetten voor het empoweren van mensen en patiënten. Elke reis wordt afgesloten met de ultieme reflectie: 'wat betekent dit voor mijn eigen organisatie in de komende 5 jaren?'. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere medereiziger na deze unieke ervaring met meer passie zijn overtuiging over de zorg van de toekomst dan nog sterker kan uitdragen in onze eigen gezondheidszorg.

Bezoek onze website:
www.columbusreis.nl

© RediC 2013 - 2015