Consultancy

In de afgelopen 15 jaren zijn we door diverse zorg- en maatschappelijke organisaties, gemeentelijke en provinciale besturen en bedrijven gevraagd hen te assisteren bij het op de toekomst voorbereiden van hun organisatie. Wij doen dat met accuratesse en enthousiasme. We werken daarbij op basis van een fixed price of uurtarief aan de door onze klanten gestelde doelen. Denk daarbij aan:

 • Visievorming
  Zorgorganisaties zien zich door de grote veranderingen in regelgeving, financiering en technologische ontwikkelingen voor de vraag gesteld: wat betekent dat voor mijn organisatie? Waar gaat dit naar toe en hoe kunnen wij onze organisatie het beste inrichten? Wat betekent dit voor ons personeel en de interne verhoudingen? In sessies of veranderingstrajecten groeien we samen naar antwoorden op vaak lang levende vragen.
 • Projectmanagement
  Als organisaties al weten waar ze over 5 of 10 jaar willen staan, ontbreekt het vaak aan mogelijkheden om de eigen organisaties daar te brengen: er moet een brug geslagen worden tussen 
  vandaag en morgen. Wij helpen organisaties bij het slaan van die brug, zowel in de planvorming als in de uitvoering. 
 • Interim management
  Soms moet door ziekte of reorganisatie voor een bepaalde tijd een plaats op bestuurlijk of management niveau ingevuld worden. Wij leveren daarvoor de juiste persoon en schrikken er niet voor terug tegelijkterijd een veranderingstraject door te voeren.


Hebt u hierover een vraag? Neem gerust contact met ons op.


© RediC 2013 - 2015