Selfcare

Selfcare is ontstaan door obstakels die in de gezondheidszorg opgeworpen worden om gewenste innovaties te blokkeren. Er zijn te veel en te grote belangen die een echte verandering onmogelijk maken. Om maar enkele kenmerken te noemen:

  • Hoewel iedere zichzelf respecterende zorgorganisatie en -professional aangeeft ‘de patiënt centraal te stellen’, staat deze toch vaak alleen. Wie bewaakt bijvoorbeeld de hoeveelheid straling van alle röntgenfoto’s die hij ondergaat?
  • Ongeveer 30% - 50% van de geboden zorg is overbodig en soms zelf schadelijk voor de gezondheid. Goed geïnformeerde en toegeruste patiënten kunnen partner worden in de besluitvorming rondom behandelingen.
  • Innovaties in de zorg botsen tegen regelgeving, financiering en houding van zorgprofessionals die een antwoord vormden op vragen in het verleden. De gezondheidszorg van vandaag en morgen, met beter geïnformeerde en zelfbewuste patiënten (‘empowered patients'), op maat gebracht aanbod (‘personalized medicine’) en aansluitend bij de leefwereld van patiënten (eigen omgeving, sociale media, nieuwe technologie), vraagt om een andere houding en inrichting.


Het motto van RediC is: ‘Healthcare becomes Selfcare’. Door de aanwezige barrières willen we allereerst de consument aanspreken die op zoek is naar een organisatie die hem in zijn zorgen voor de eigen gezondheid wil bijstaan. Door eigen continue metingen van lichaamseigenschappen met reeds op de markt aanwezige sensoren begeleidt Selfcare haar klanten bij het bewaken van die gezondheid. Dat geeft veiligheid en zorgt voor preventie.

Het thema van Selfcare is dan ook: ‘Partner van mijn gezondheid’ en de belangrijkste regel: de door de klant gegenereerde data is en blijft van die klant. Alleen de klant bepaalt wat daar mee gaat gebeuren: hij behoudt het voor eigen gebruik (in zijn ‘cockpit’ of door het printen van  overzichten) of stelt het ook aan anderen ter beschikking (overzichten mailen, op sociale media plaatsen of data versturen naar mantelzorgers of huisarts).
Data wordt op termijn door Selfcare alleen op anonieme basis voor medisch onderzoek gedeeld als de klant uitdrukkelijk aangeeft (opt-in) daaraan mee te willen werken - en als er geld aan verdiend wordt, delen deze klanten in de opbrengst. Doordat de persoonsgegevens onomkeerbaar geanonimiseerd worden, zal de data zal nooit tot personen herleidbaar zijn waardoor deze niet gebruikt kan worden voor advertenties.

Selfcare wordt bijgestaan door gerenomeerde organisaties als het Rathenau Instituut, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg.

Bezoek onze website:
www.selfcare4me.com

© RediC 2013 - 2015